I Statens vegvesens årsrapport finner du også en overordnet beskrivelse av organisasjonen, fremtidsutsikter, nøkkeltall og regnskap.

Årsrapporter og tertialrapporter for Statens vegvesen

2018

Tertialrapport per 31. august 2018.pdf
Tertialrapport per 30. april 2018.pdf
2017
Årsrapport 2017.pdf
Riksrevisjonens revisjon av årsregnskapet for Statens vegvesen 2017.pdf
Riksrevisjonens revisjonsberetning - uttalelse om revisjonen av årsregnskapet for 2017
Tertialrapport per 31. august 2017.pdf
Tertialrapport per 30. april 2017.pdf
Eldre
Årsrapport 2016.pdf
Tertialrapport per 31. august 2016.pdf
Tertialrapport per 30. april 2016.pdf
Årsrapport 2015 (pdf)
Årsrapport 2014 (pdf)
Årsrapport 2013 (pdf)
Årsrapport 2012 (pdf)
Årsrapport 2011 (pdf)
Årsrapport 2010 (pdf)
Årsrapport 2009 (pdf)
Årsrapport 2008 (pdf)
Årsrapport 2007 (pdf)
Årsrapport 2006 (pdf)
Årsrapport 2005 (pdf)
Årsrapport 2004 (pdf)
Årsrapport 2003 (pdf)