I Statens vegvesens årsrapport finner du også en overordnet beskrivelse av organisasjonen, fremtidsutsikter, nøkkeltall og regnskap.