- Vi er glade for å kunne gi byens befolkning en nyrenovert bru før jul. Fredrikstadbrua er et landemerke som har stått der siden 1957, og som med godt vedlikehold har mange år igjen, sier prosjektleder Tore Veum i Statens vegvesen.

Ny gang- og sykkelbane

Brua har vært gjennom en periode med vedlikehold på nesten tre år i regi av Statens vegvesen, blant annet av betong- og stålkonstruksjonene. Det er også bygd ny gang- og sykkelbane, som er lagt på nedstrøms side av brua, med forsterket rekkverk mot trafikken.

- Prosjektet har en kostnad på omtrent 200 millioner kroner og er gjennomført i henhold til fremdriftsplanen. Vi vil takke alle for den tålmodigheten som er utvist mens vi har holdt på med arbeidet, sier prosjektleder Tore Veum.

Nå som brua åpnes for ordinær trafikk, kan også sambruksfeltet fra bysentrum til Østsiden tas i bruk igjen. Planen er at dette etter hvert skal bli et eget tungbilfelt, for buss og lastebil.

Ny effektbelysning

En spesiell del av arbeidet på Fredrikstadbrua, er den nye effektbelysningen, som er utført av den kjente designeren Erik Selmer. Han har lyssatt en rekke historiske bygg, som Akershus festning og Nidarosdomen, samt flere bruer og veianlegg.

- Den nye lyssettingen vil bidra til at Fredrikstadbrua setter et enda tydeligere preg på bymiljøet, sier prosjektleder Tore Veum. Samtidig har brua fått nytt el-anlegg, nye lysmaster og egne navigasjonslys for skipstrafikken.

Krever vedlikehold

Fredrikstadbrua er en fagverksbru i stål, med en samlet lengde på 825 meter. Den har et hovedspenn på 196 meter og seilingshøyde på 39,5 meter. Dette er en av få bue-/klinkede fagverksbruene i Norge, og den ble fredet av Riksantikvaren i 2008.

Siden åpningen i 1957 har brua blitt renovert flere ganger, og den har nå vært gjennom en treårig periode med vedlikehold.

- I denne omgang gjenstår kun mindre etterarbeider knyttet til asfalt og overflatebehandling av deler av rekkverket. Dette skal utføres våren 2019 - som er en bedre årstid for slikt arbeid, sier prosjektleder Tore Veum i Statens vegvesen.

 

Følgende arbeid er utført:

* Ny gang- og sykkelbane på en side av brua (nedstrøms)

* Rehabilitering og overflatebehandling av alle betong- og stålkonstruksjoner

* Satt opp nytt mellomrekkverk, skiftet ytterrekkverk

* Skiftet ut belysning, el-anlegg og lysmaster

* Skiftet støyskjermer og klatreskjermer

* Montert nye navigasjonslys for skipstrafikken

* Montert ny effektbelysning

* Rehabilitert vannavløp

* Lagt ny membran og asfalt over hele brua

* Renovert enkeltelementer i fugene

* Skiftet hovedlagre for brubuen på begge sider

* Skiftet ut påkjørt portalbjelke

 

For mer informasjon kontakt:

Prosjektleder Tore Veum på tlf. 918 44 971 eller epost tore.veum@vegvesen.no

Lysdesigner Erik Selmer på tlf. 970 13 134 eller epost e.selmer@online.no