Steinen som den midlertidig vegen er bygd opp av, er fra Mælefjelltunnelen som bygges mellom Gvammen og Århus.  Vegen er bygd i 400 meters lengde for å tjenestegjøre fram til den nye Ørvella bru som etter planen står ferdig i november i år.

Omkjøringsvegen vil få asfalt før den settes under trafikk.  I stedet for midlertidig bru er det lagt ned to store rør for å ta seg av vannet. Rørene er tre meter i diameter og er dimensjonert for å takle en 10-års flom.

Den 79 år gamle brua vil nå bli revet og en ny spennarmert bru på 28 meter blir bygd. På hver side av brua blir samtidig laget om lag 200 meter med ny veg. Svingen blir noe rettet ut i forhold til hva den er i dag.

Etter at det i januar 2013 ble funnet svakheter ved innfestingen til rekkverket under en rutineinspeksjon, ble fartsgrensen satt ned til 40 km/t på Ørvella bru i Hjartdal. 

Når den nye vegen med ny bru åpner i november, vil omkjøringsvegen bli fjernet.