Siden 2010 har Statens vegvesen gjennom «sams vegadministrasjon», administrert fylkesvegene for fylkeskommunene. Etter 155 år under Vegvesenets administrasjon, vil det totale ansvaret for 5450 km fylkesveg i Viken bli utført av Viken fylkeskommune. Dette som en følge av regionreformen. Det betyr at fylkeskommunen selv skal stå for det operative ansvaret med planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold. Statens vegvesen skal fortsatt ha dette ansvaret for riks- og europavegene.

– Viken fylkeskommune skal sørge for trygge og godt vedlikeholdte fylkesveger. Det er en styrke at Viken fylkeskommune får det helhetlige ansvaret for fylkesvegene, sier Olav Skinnes (Sp), påtroppende fylkesråd for distrikt og fylkesveier.

På god veg

– Viken fylkeskommune har gjennom høsten arbeidet med å bygge opp et solid fagmiljø som skal håndtere arbeidet med fylkesvegene. Både fylkeskommunen og Vegvesenet har fullt fokus på å sikre at overføringen av fylkesvegoppgavene skjer på en god måte slik at det ikke blir merkbart for trafikantene, sier påtroppende fylkesdirektør for infrastruktur Knut Sletta.

– Statens vegvesen skal fortsatt bistå i arbeidet med beredskap og overvåkning av vegene gjennom vegtrafikksentralene. I en overgangsfase vil vi samarbeide på flere områder for å sikre en best mulig overføring, blant annet om driftskontrakter for brøyting og strøing av vei, sier Rolf-Helge Grønås, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Dette betyr overføringen for trafikantene

Målet er at folk flest ikke skal merke noen ulempe av overføringen som nå pågår. For informasjon om overgangen fra Statens vegvesen til Viken fylkeskommune om fylkesveger, ta kontakt med Viken fylkeskommune.