Fra mandag 5. august til midten av oktober (ca. 11 uker) stenges Rælingstunnelens nordgående løp, altså i retning Lillestrøm, fra klokken 21.30 til påfølgende morgen klokken 05.30 nettene til tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Det vil ikke pågå arbeider nettene til lørdag, søndag og mandag.

Omkjøring via Strømmen
Omkjøring blir skiltet via Strømmen: Kurlandsveien, Gamle Strømsvei, Stasjonsveien, Sagbruksveien, Strømmen kirke og  Nedre Rælingsvei.
– Det blir beklageligvis mer trafikk langs omkjøringsveiene på kveldene og nettene i denne perioden, sier prosjektleder Tom Ferdinand Luther i Statens vegvesen.

De elektriske komponentene i tunnelen er fra 1998 og har en gitt levetid. - Det er ikke aktuelt med reparasjoner på så gammelt utstyr, og derfor skal vi erstatte med nye kabelbruer og lysarmaturer, forteller Luther.

1850 meter kabelbruer og 400 lysarmaturer
Lysarmaturene (lampene) i tunneltaket er festet til kabelbruer. I det det nordgående løpet skal 1.850 meter med nye kabelbruer på plass. Videre skal 400 lysarmaturer skiftes ut. Alt materiale er av rustfritt stål som er mer motstandsdyktig mot elde.
– Eksisterende elektrisk utstyr fjernes og erstattes på kortere strekninger av gangen. Det fører til at det på dagtid vil være redusert belysning enkelte steder og derfor settes hastigheten ned til 70 km/t., fortsetter Luther. Traftec skal utføre jobben på vegne av Statens vegvesen.

Jobben gjort i sydgående løp

Tilsvarende jobb i tunnelløpet i retning Oslo ble gjort høsten 2018. Rehabiliteringen av Rælingstunnelen utover å skifte kabelbruer og lysarmaturer skal etter planen gjennomføres etter 2023.

Fakta om Rælingstunnelen

  • ÅDT: 31.000 kjøretøy.
  • 1.850 meter lang.
  • To separate løp med to kjørefelt i hver retning.
  • Tunnelen stod ferdig i 1998.