I løpet av 2018 rakk Statens vegvesen å kontrollere 537 biler som nettopp hadde vært inne til EU-kontroll hos verksteder i Midt-Norge. Dette gjør de for å sikre at verkstedene ikke jukser når de EU-godkjenner kjøretøy.

Av de 537 bilene som ble kontrollert var det 71 hvor kontrollørene oppdaget at kontrollen var for dårlig utført, og at de har fått EU-godkjenning uten at de skulle hatt det, fordi de er i for dårlig stand. Altså rundt tretten prosent av de kontrollerte. Det kan være alvorlige ting som bremsefeil eller rustskader som ikke er oppdaget.

- Når vi oppdager avvik, så skriver vi brev med en advarsel og med pålegg om å følge kontrollinstruksen. Dersom vi finner avvik flere ganger, så kan vi inndra deres godkjenning for en periode, som regel i 3-6 måneder, det avhenger av alvorlighetsgraden, sier seksjonsleder Odd Nasvik i tilsynsseksjonen i Statens vegvesen Region midt. To verksteder mistet godkjenningen sin til å gjøre EU-kontroll i 2018. De må rette opp manglene tilsynet har avdekket, før de kan få tilbake godkjenningen sin.

Stikkprøvekontrollene hos virksomhetene som har godkjenning til å utføre EU-kontroll foregår i hele Trøndelag og Møre og Romsdal. Det ble utført rundt 200 000 EU-kontroller i regionen vår i løpet av 2018.

- Målet med stikkprøvekontrollene er å sørge for at bileierne får valuta for pengene sine når de velger hvilken virksomhet som skal få ta EU-kontrollen på bilen deres. Vi stabiliserer konkurransen når vi sørger for at de som har godkjenning gjør en redelig jobb, sier Nasvik.

Avslørte ulovlige verksteder i flere aksjoner

- Vi har også avslørt ulovlig verksteddrift. Etter å ha blitt avslørt av oss, velger noen å gjøre jobben for å bli godkjent verksted, mens andre slutter på et sted for å dukke opp på et annet, sier Nasvik.

Slike kjøretøyverksteder er gjerne knyttet til annen kriminalitet og utgjør en fare for trafikksikkerheten. Mange av de ulovlige bilverkstedene er også knyttet til sosial dumping og svarte penger. I og med at de ulovlige verkstedene gjerne opererer på kanten av loven på flere områder, skjer aksjonene i samarbeid med flere andre aktører, blant annet Arbeidstilsynet, Skatt, Politiet og A-krim.

I 2018 har vi kontrollert 42 bilverksteder og aksjonert mot 20 ulovlige bilverksteder. Ut av dette ble det 19 skriftlige pålegg om stans i aktiviteten.

Her finner dere de godkjente verkstedene. 

Her kan du sjekke kjøretøyopplysninger.

 

Gjør tilsyn hos trafikkskoler

I løpet av 2018 gjennomførte Statens vegvesen 246 tilsyn ved trafikkskoler i Midt-Norge. De fant 94 avvik som krever oppfølging fordi opplæringen den enkelte trafikklærer eller trafikkskolen som helhet gir, ikke er god nok.

Det kan være at de ikke følger den godkjente læreplanen sin, eller at de ikke fyller ut elevkortene sine rett. Så tilsynet går både på innhold, omfang og metode.

Vi får gode tips fra sensorene i Statens vegvesen om dårlig opplæring og kandidater som møter opp til førerprøven som ikke er klare til å ta førerkortet, eller etter å ha fått tips fra elever og foreldre om dårlig opplæring. Dette følger vi spesielt opp hos de trafikkskoler som vi får tips om.

- Når vi er på tilsyn ber vi om å få være med på en kjøretime. Her ser vi etter hvordan trafikklæreren planlegger kjøretimen, hvilke elementer opplæringen inneholder i forhold til læreplanen og om læreren er oppmerksom, pedagogisk og har god kontakt med eleven, sier Nasvik.

Når tilsynet finner avvik, får trafikkskolen/trafikklæreren pålegg om å følge trafikkopplæringsforskriften. Etter gjentatte avvik og advarsler, kan Statens vegvesen velge å ta fra trafikklærerens godkjenning. Trafikklæreren kan påklage avgjørelsen til Vegdirektoratet.

I 2018 fikk seks trafikklærere i Møre og Romsdal og Trøndelag tilbakekalt sin godkjenning av forskjellige årsaker. Det kan være at de ikke oppfyller helsekrav til å fortsatt ha godkjenning som trafikklærer eller andre brudd i opplæringen.

Kvalitet over pris

Når du skal velge trafikkskole er det viktig å ikke bare se på pris, men velge trafikkskole med omhu.

- Trafikkopplæringen du får via trafikkskolen danner et godt grunnlag for den sjåføren du senere skal bli. Vi oppmuntrer foreldre til å være en aktiv del av sine barns føreropplæring - både ved å øvelseskjøre, men også ved å ha et godt samarbeid med trafikkskolen. Bli gjerne med på en kjøretime for å plukke opp noen tips, er Nasviks råd.

Du kan sjekke hvilke trafikkskoler som er godkjente på vegvesen.no.

 

Kontaktperson i Statens vegvesen Region midt:

Seksjonsleder Odd Nasvik, mob: 90616480