I tillegg til mannskaper fra Statene vegvesen, ble de som kom innom kontrollplassen møtt av kontrollører fra Politiet, Tollvesenet, Skattetaten, Arbeidstilsynet og a-krimsenteret i Nordland.

- Det viktiste med dise samarbeidskontrollene er å styrke samarbeidet mellom de forskjellige etatene. Vi jobber alle mot samme mål: vi skal ivareta trafikksikkerheten til alle trafikanter, sørge for at yrkessjåfører har gode arbeidsvilkår og at det er rettferdige konkurransevilkår i bransjen, sier Sandvik.

 - Vi i de forskjellige etatene samarbeider selvsagt året rundt, men vi har også mål om tre større fellesaksjoner i løpet av året i de tre nordligste fylkene. Dette ble formalisert for to år siden. Erfaringene siden da har vært svært gode. Vi lærer av hverandre og utveksler erfaringer ute på kontrollplass. Det gjør det også lettere å ta kontakt og tipse hverandre i andre sammenhenger, sier Sandvik.

Flere kjøreforbud

Statens vegvesen kontrollerte til sammen 67 kjøretøy under kontrollen. De aller fleste av disse var tunge kjøretøy.

- Grensa mot Sverige ble stengt på grunn av koronasmitte lørdagen før kontrollen, derfor var det svært få privatbiler på vegen denne dagen, sier Sandvik.

Det ble ilagt flere kjøreforbud. Blant annet for manglende lastsikring og gjenstander i frontruta som hindret utsyn. I tillegg fikk en fører advarsel for brudd på kjøre- og hviletidsregelene.

Medarbeiderne fra a-krimsenteret i Nordland gjennomførte undersøkelser knyttet til lønns- og arbeidsforhold for sjåførene. A-krimsenteret vil i etterkant av kontrollen foreta nærmere undersøkelser. Senteret består av medarbeidere fra Skatteetaten, Politiet, Arbeidstilsynet og NAV.

Dette var den tredje fellesaksjonen som ble gjennomført i Nord Norge i 2020. Kontroll i Kivilompolo i Finnmark ble gjennomført 2. september og kontroll på Lullesletta i Troms ble gjennomført 9. mars.