Ny gang- og sykkelvei fra Kilevoldveien til Vardeveien

– På vestsiden av brua er vi allerede i gang med å legge ny overvannsgrøft med kummer og rør langs riksvei 22 fra Kilevoldveien til Vardeveien. Når det nye overvannsystemet er ferdig, skal vi bygge ny gang- og sykkelvei på strekningen, opplyser byggeleder Lars Frode Christiansen i Statens vegvesen.

Anleggsarbeidet startet i slutten av februar, og det er skiltet nedsatt hastighet på strekningen.

Nå starter arbeidet med midlertidig rundkjøring

– I mars skal vi bygge ny midlertidig rundkjøring ved av- og påkjøringsrampen fra E6 i retning nordover på østsiden av Årum bru. Da blir det anleggsvirksomhet og nedsatt hastighet på rampene, men vi forventer ingen større trafikkproblemer, sier Christiansen. 

Bussholdeplass Sundløkka E6 blir fjernet 12. mars

Bussholdeplassen Sundløkka E6 på rv. 22 blir fjernet 12. mars 2021. Nærmeste bussholdeplass for reisende til Sarpsborg er Billett på østsiden av rundkjøringen. I retning Fredrikstad blir det laget en midlertidig bussholdeplass i krysset Kilevoldveien.  

Vi beklager ulempene dette medfører for de reisende. 

Når prosjektet rv. 22 Årum Bru blir ferdig sommeren 2022, kommer det ny bussholdeplass.

Pendlerparkeringen blir stengt

Innfartsparkeringen på Årum blir stengt fra 15. mars til sommeren 2022.

Når prosjektet er ferdig, kommer en ny og større innfartsparkering her. I mellomtiden må pendlere benytte andre parkeringsplasser i nærheten. Alternative parkeringsplasser er:

  • E6 Solbergtårnet
  • E6 Lekvoldkrysset

Ny skolevei på Årum fra 26. mars

I påskeuka begynner også arbeidet ved Gråvollen undergang, som blir stengt fra 26. mars til oktober 2021. Da må skoleveien til Årum skole legges om via Sundløkkaveien og Kilevoldveien.

– Statens vegvesen er i dialog med Årum skole og Borgar IL om omleggingen. Vi skal sørge for at den midlertidige skoleveien blir trygg, sier Lars Frode Christiansen.

Se video av midlertidig skolevei

Tryggere, enklere og grønnere reisehverdag

Årum bru går over E6 og er en viktig veiforbindelse mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Ved å doble kapasiteten på riksvei 22, reduseres risikoen for farlige situasjoner på E6. I tillegg får gående og syklende en tryggere vei, og bussene får bedre framkommelighet.

Park & Anlegg AS har fått oppdraget med å bygge prosjektet. Den nye parallelle brua bygges på sørsiden av eksisterende bru og skal være ferdig sommeren 2022. 

Les mer om riksvei 22 Årum bru: Anleggsarbeidet er i gang | Statens vegvesen

Prosjektet er en del Bypakke Nedre Glomma