Dette er fem år før tiden. Innkrevingen av bompengene skulle egentlig avvikles høsten 2020. Men på grunn av en trafikksvikt som følge av koronapandemien, har avviklingen blitt utsatt til mars.

Innkrevingen av bompengene gjøres av Svinesundsforbindelsen AS, som vegdirektøren er generalforsamling for. Brua – som ble bygget i samarbeid mellom Statens vegvesen og svenske Trafikverket – ble åpnet i 2005.

Fredag ble avviklingsavtalen signert hos Samferdselsdepartementet i Oslo av samferdselsminister Knut Arild Hareide og Cecilia Björner, som er Sveriges ambassadør i til Norge.