Entreprenøren Veisikring AS har startet opp med rekkverksarbeider på rv. 22 mellom Lillestrøm og Gan.

- Vi begynte arbeidet ved Gan og jobber oss nordover mot Fetsund. I løpet av de to siste ukene har gammelt rekkverk blitt demontert og byttet ut med nærmere 3 km med nytt stålrekkverk, sier byggeleder Mohamed Al-Amin Mazumder i Statens vegvesen. Entreprenøren har fortsatt 7 km igjen med rekkverk å montere på denne strekningen.

Veisikring AS vant anbudet og har nå kontrakt med Statens vegvesen om rekkverksarbeider i Oslo og Viken. Kontrakten har en varighet på ett år.

Rekkverksarbeid også på E6 i Oslo

Statens vegvesen skal bytte ut eksisterende midtrekkverk på E6 i Oslo med helt nytt plass-støpt betongrekkverk. Entreprenøren begynner med strekningen på E6 fra Strømsveien overgangsbro til avkjørselen mot Jerikoveien. Etter det tar de strekningen på E6 fra Vestre Aker gravlund til Strømsveien overgangsbro. Dette arbeidet foregår på kvelds- og nattestid, og vegbanen stenges for trafikk.

På E6 har Statens vegvesen også bestilt et nytt rekkverk fra fylkesgrensa mellom Oslo og Viken og nordover til Hvam på en 4-km lang strekning. Her skal det eksisterende wire-rekkverket demonteres og byttes ut med nytt stålskinne-rekkverk. Det kommer ett rekkverk på hver side av midtrabatten og totalt utgjør det ca. 8 km med helt nytt rekkverk.