13 har mistet livet i desember-trafikken i år mot åtte i fjor, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

Seks har – så langt – omkommet i juletrafikken, som regnes fra og med 23. desember til og med 2. januar.

– Selv om tendensen er at det er stadig tryggere på veiene, er dette langt mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner, kolleger og lokalsamfunn, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Flest i Hordaland

Flest dødsuykker i 2017 har det vært i Hordaland (12), Akershus (11), Rogaland (9), Oppland (8) og Nordland (8), mens Aust-Agder (2) og Finnmark (2) har hatt færrest.

Vegvesenets foreløpige tall viser at 76 menn og 31 kvinner omkom i trafikken i 2017.

– Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte. Men et markant trekk i 2017 er en overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart som omkommer i møte- og utforkjøringsulykker. Over halvparten av alle omkomne, er menn over 45 år.

Færre hardt skadde

Etter flere år med stagnasjon i antall hardt skadde, ser det ut til å bli en nedgang i 2017. Prognosene ligger på om lag 620 hardt skadde, noe som er litt i overkant av målkurven mot etappemålet for 2030.

– Fortsatt blir flere hundre mennesker drept eller skadd for livet i vegtrafikken. Videre nedgang kommer ikke av seg sjøl. Vi skal gjøre vårt for at det skal bli færre som skal oppleve å miste noen eller bli alvorlig skadd i trafikken, sier Gustavsen.

Vegdirektøren er opptatt av å få flere til å holde fartsgrensen og kjøre etter forholdene.

– Om vi lykkes med å få farten ned vil mange av disse dødsulykken vært forhindret. Det betyr liv, mange liv. Her må hver og en av oss som ferdes på veiene ta sin del av ansvaret, sier Gustavsen,

Fortsatt kamp

Statens vegvesen lover fortsatt storsatsing mot trafikkdøden.

– Vårt viktigste våpen er kunnskap. Vi rykker ut og analyserer alle dødsulykkene. Vi vil sette inn tiltak som vi vet virker på steder hvor de gir størst effekt. Det finnes dessverre ingen «quick fix» på dette området. Arbeidet vil fortsette systematisk og langsiktig på bred front med uforminsket styrke, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Best i verden

I flere år har Norge vært et av verdens beste trafikksikkerhetsland med færrest drepte i trafikken per innbygger og lavest dødsrisiko.

– Vi har satt oss høye mål. Skal vi nå disse, kan vi ikke hvile på laurbærene. Det holder rett og slett ikke å bare fortsette i samme spor. Vi må jobbe enda mer målretta, systematisk og helhetlig. Samtidig er vi helt avhengig av å tilegne oss og ta i bruk ny kunnskap underveis, sier vegdirektøren.

Vegvesenet skal gjøre sitt for trafikksikkerheten ved å sørge for gode sikre veier og tydelig informasjon. Men trafikantene må også gjøre sitt, ved å holde fartsgrensen, kjøre etter forholdene, bruke sikkerhetsbelte og annet sikkerhetsutstyr og sist, men ikke minst, være rusfri.

Trafikkdrepte 2017 (foreløpige tall)

Desember 2017

13

Desember 2016

  8

 

2017

107

2016

135

2015

117

2014

147

2013

187

Meldingen og faktaark er oppdatert 3. januar, da det ble besluttet at en dødsulykke på privat gårdsveg i Arendal (Aust-Agder) 15. desember skulle legges til STRAKS-statistikken.