Tall fra 1990 fram til og med 2017 viser at inntektene fra bompengeinnkreving har økt jevnt og trutt og lå i 2017 på rundt 10,4 milliarder kroner. Prognosene for 2018 og 2019 ligger på henholdsvis 11,5 og 13 milliarder kroner.

– Hovedårsaken til at vi forventer at inntektene øker ytterligere er bl.a. innføringen av et nytt takst-system i Oslo og opprettelse av nye bomstasjoner i Oslo, Bergen og på Nord-Jæren. I tillegg starter flere bompengeprosjekter opp, forteller Åge Jensen, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet.

Usikker på om oppheving av fritak vil påvirke inntektsgrunnlaget

Elbilfritakene i 2017 utgjorde om lag 48 millioner av totalt 655 millioner passeringer i bomstasjoner og på ferjer.

– Vi regner med at noe av inntektsgrunnlaget kan være påvirket av disse fritakene, men i og med at Stortinget har vedtatt at det nå er opp til lokalpolitikerne å vurdere om fritak skal oppheves, kan vi ikke si noe på nåværende tidspunkt om hvilken effekt det kan ha på inntektsgrunnlaget fremover, sier han.

Forventer å få ut en effektiviseringsgevinst etter å ha redusert antall bompengeselskaper

Driftskostnadene har holdt seg på omtrent på samme nivå i 2016 og 2017, hvis man tar hensyn til den generelle prisstigningen. Driftskostnadene per passering ble redusert med tre øre og lå på 1,25 kr i 2017.

– Vi forventer å få ut en effektiviseringsgevinst når vi nå har samlet rundt 60 selskaper i fem regionale bompengeselskaper, opplyser Jensen. Ved å redusere antall bompengeselskaper vil vi se stordriftsfordeler på sikt, bl.a. når det gjelder administrasjon av daglig drift, oppstart og nedleggelser.

Brikkebruken øker jevnt

Antall passeringer med bombrikke økte i 2017 og lå totalt på 78 prosent av alle passeringer. Denne andelen har vært stabil siden 2008. Det var Vestlandet som ledet an med høyest brikkeandel i 2016, inntil Nord-Norge tok over ledelsen i 2017. Årsaken var at flere bompengeprosjekter startet opp i nord i forhold til resten av landet. Nå er brikkebruken jevnt fordelt over hele landet.

Utenlandske privatbilister betalte like godt som norske

Antall passeringer med utenlandske biler var på om lag 20,1 millioner, noe som tilsvarer rundt 3,1 prosent at den totale trafikken i bomstasjoner.

Betalingsgraden for disse kjøretøyene har økt. Årsaken er at flere har avtale om bombrikke og fordi bompengeselskapene benytter seg av profesjonell innkrevingstjeneste for utenlandske biler som ikke har brikke. I 2017 betalte utenlandske privatbilister og tunge kjøretøy med brikkeavtale like godt som norske.

Bare utenlandske kjøretøy i takstgruppe 2 (over 3,5 tonn) uten bombrikke betalte dårligere enn norske, med en betalingsgrad på 63 prosent. Dette gjelder en liten andel både norske og utenlandske, fordi de fleste har bombrikke etter at det ble obligatorisk for takstgruppe 2 i 2015.

Fakta fra regnskapsåret 2017:

63 bompengeprosjekter med AutoPASS-innkreving

  • Et prosjekt med manuell innkreving og et med lokal drivstoffavgift
  • Tre prosjekter ble avsluttet, to startet innkreving og et ble utvidet
  • Seks ferjestrekninger hadde bompengepåslag på ferjebilletten
  • 655 millioner passeringer i bomstasjoner og på ferjer
  • 237 bomstasjoner fordelt på om lag 480 innkrevingsfelt
  • 82 bompengeprosjekter har så langt blitt vedtatt av Stortinget.

Mer informasjon finner du i årsrapporten for 2017 (PDF)

Les mer om bompenger