«Del veien»-kampanjeskilt ble i sommer satt opp i Maridalen, et populært sted for syklister i Oslo. En fersk rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser at skiltet har hatt god effekt på forholdet mellom bilister og syklister.

Del veien-skiltet fungerer godt ifølge en rapport fra Transport økonomisk instituttDel veien-skiltet fungerer godt ifølge en rapport fra TØI

 Mer hensyn, mindre aggresjon

TØI har gjennomført kvantitative intervjuer av bilister og syklister i Maridalen og i Sørkedalen, som også ligger i Oslo. Sørkedalen ble brukt som kontrollstrekning. Intervjuene ble gjort før og etter at skiltene ble satt opp. Testresultatene viser at skiltet har hatt veldig god effekt. 

Flere hensynsfulle bilister

På forsøksstrekningen er det flere signifikante endringer:

  • Færre aggressive bilister
  • Flere bilister kjører forbi med større avstand til syklister
  • Flere hensynsfulle syklister

Ingen tvil om hva skiltet betyr

Både syklister og bilister har ifølge rapporten oppfattet budskapet til skiltet, og forstår det som at:

  •  Syklister og bilister har lik rett til vegen
  • Syklister og bilister skal ta hensyn til hverandre
  • Bilister skal kjøre forbi syklister med god margin

Dette viser at kampanjeskiltet bidrar til å forsterke hovedbudskapet i  «Del veien»-kampanjen, som er at syklister og bilister har lik rett til veien, at bilister må kjøre forbi syklister med god margin og at hverdagssyklister må sørge for å bli sett.

Skilt over hele landet i 2015

 Neste år vil det bli satt opp skilt over hele Norge. Samtlige regioner i Statens vegvesen er bedt om å finne egnede strekninger for skiltene. Målet er å få satt opp minst 20 skilt i hver region.

KONTAKTPERSON:

Signe Gunn Myre, prosjektleder for «Del veien»-kampanjen: Telefon 905 74 664

 

Skiltet på bildet ble satt opp i Maridalen i Oslo i sommer.Skiltet på bildet ble satt opp i Maridalen i Oslo i sommer.