Bare litt over en tredjedel av syklister og sykkelselgerne vet om lyset MÅ være montert på sykkelen eller ikke. Her kan du se hva kravene faktisk er.

De fleste vet at det er påbudt med sykkellys foran og bak i mørket, men det er bare litt over halvparten som bruker det. Lenger ned ser du hvilke krav som gjelder til lys og refleks på sykkel. 

Sykkellys og synlighet

På hvor lang avstand skal sykkellykta bak synes? 100 meter? 200 meter? Eller 300 meter? Tippet du 100 meter? Riktig svar er 300 meter.

3 000 sykkeltellinger i Trondheim og Oslo og svar på webundersøkelse i fjor viser at 10 prosent sykler med lys som ikke er montert på sykkelen eller lyser for dårlig.

I følge undersøkelse fra TØI var det rundt 70 prosent som oppfyller kravet om hvitt lys foran og rødt lys bak. Bare halvparten var klar over at det var påbudt med refleks bak, 8 prosent visste at en må ha refleks på pedalarmer/klikkpedal.

40 prosent av sykler i dødsulykker hadde ikke lys

Alle skal bruke lys foran og bak og følge krav til dette.

– Det er viktig å bruke lys, sier Marianne Rostoft i Statens vegvesen.

Vegvesenet har en analyse av dødsulykker (PDF) som viser at lite synlig syklist i skumring eller mørket er medvirkende faktorer i seks dødsulykker fra 2005-2012.

Nesten 40 prosent av syklene i dødsulykkene hadde ikke lys, viser en analyse Vegvesenet har gjennomført. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesenNesten 40 prosent av syklene i dødsulykkene hadde ikke lys, viser en analyse Vegvesenet har gjennomført. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Kravene til lys  på sykkel

Mange involverte sykler hadde også mangelfull refleks på sykkelen. Å bruke klær med neonfarger og refleks er nesten like viktig for å bli sett som lys.

Dette er kravene til lys og refleks på sykkel: 

  • Det skal være rød refleks bak.
  • På begge sidene av pedalene skal det være hvit eller gul refleks. Dersom sykkelen har klikkpedaler hvorpå det ikke kan monteres refleks, skal sykkelen ha refleks på pedalarmene.
  • Refleksene skal være av godkjent type.
  • Ved sykling i mørke eller skumring skal det foran på sykkelen være lykt med gult eller hvitt lys og/eller flerfunksjonslykt som gir blinkende eller fast hvitt lys. Bak skal sykkelen ha lykt med rødt eller rødt blinkende lys. Dette gjelder ved sykling på «alminnelig beferdet» veg eller område, herunder på fortau, gang- og sykkelveger.
  • Lyktene skal kunne ses tydelig i en avstand på 300 meter. Lykt som gir blinkende lys skal blinke med minst 120 blink per minutt. Lykten foran skal gi tilstrekkelig lys uten å virke blendende.
  • Lyktene skal være festet på sykkelen.

Ikke bruk blendende hodelykt!

De fleste syklene selges uten lykt som er festet på sykkelen– som altså er påbudt. Å bare bruke hodelykt er ikke godkjent, heller ikke å montere hodelykt på sykkelen hvis lyset fra sykkelen er blendende.

– En må i utgangspunktet gå ut fra at det som selges som «sykkellykt» er i tråd med kravene, sier Espen Anderson som leder kjøretøyseksjonen i Vegdirektoratet.

– Men en må være oppmerksom på at bruk av kraftig lykt som blender andre trafikanter vil kunne være strid med vegtrafikklovens bestemmelse om at kjøretøy ikke skal være utstyrt slik at det kan «volde unødig fare eller ulempe». Dessuten har vi den generelle bestemmelsen om at «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

Hvis en blir stoppet av politiet uten fastmontert lykt, risikerer en å måtte betale 1 150 kroner.