Transportene vil pågå fram til feltøvelsen 25. oktober–7. november. Etter øvelsen skal det samme materiellet tilbake på de samme vegene.

Slik blir vegnettet berørt:

Østfold

I Østfold blir riksveg 111 Fredrikstad – Årum, og E6 nordover fra Årum mest berørt av øvelsen. E18, riksveg 22, fylkesveg 120 og riksveg 111 Årum – E18 vil også bli brukt.

Oslo og Akershus

I Oslo og Akershus blir E6 mest berørt av øvelsen. E18 Mysen – Vinterbro, E16 Kløfta – Skarnes, riksveg 22, riksveg 120, riksveg 159 og fylkesveg 152 vil også bli brukt.

Hedmark

I Hedmark blir E6 Akershus grense – Kolomoen, og riksveg 3 Kolomoen – Ulsberg mest berørt av øvelsen. E16 Kløfta – Skarnes, fylkesveg 24 Skarnes – Stange og riksveg 2 Magnor – Elverum vil også bli brukt.

Under feltøvelsen i månedsskiftet oktober-november må det påregnes forsinkelser på riksveg 3. Sivil trafikk mellom Oslo og Trondheim anbefales å kjøre E6 Gudbrandsdalen i dette tidsrommet. Fylkesveg 26 Nybergsund – Tolga, fylkesveg 29 Hjerkinn – Alvdal og fylkesveg 30 Koppang – Røros vil også bli berørt under feltøvelsen. Det øvrige fylkesvegnettet i området vil også, i varierende grad, bli berørt i denne perioden.

Oppland

I Oppland blir E136 Møre og Romsdal grense – Dombås og E6 Dombås – Hjerkinn, mest berørt av øvelsen.

Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal blir E39 Molde – Klett, E136 Åndalsnes – Dombås, riksveg 70 Kristiansund – Oppdal og fylkesveg 65 Surnadalsøra – Orkanger mest berørt av øvelsen. Alternative veiruter vil også bli benyttet for å begrense belastningen.

Trøndelag

I Trøndelag blir E6 Hjerkinn - Skogn, E39 Klett – Molde, fylkesveg 30 Støren – Tynset, fylkesveg 31 Røros – Vauldalen, fylkesveg 65 Orkanger - Surnadalsøra og riksveg 3 Ulsberg – Elverum mest berørt av øvelsen. Alternative veiruter vil også bli benyttet for å begrense belastningen.

Vær oppmerksom og beregn ekstra tid

Den militære trafikken før og etter feltøvelsen vil i stor grad foregå i militær kolonne. En militær kolonne kan bestå av inntil til tolv kjøretøy. Alle kolonner vil være merket.

Trafikken kan gå saktere enn normalt. Statens vegvesen ber trafikantene beregne litt ekstra kjøretid.

Militære kjøretøy har nødvendigvis ikke samme sikt og kjøreegenskaper som vanlige biler og lastebiler. Både svingradius, fart og sikt for sjåførene kan være annerledes enn for vanlige kjøretøy.

Om lag 30 allierte nasjoner deltar i øvelsen. En del av de militære kjøretøyene vil kjøres av sjåfører som er uvant med norske veier og forhold. Statens vegvesen ber trafikantene være oppmerksom på dette.

Les mer om militær kolonne (Forsvaret.no)

Se Forsvarets nettsider med fylkesvis informasjon om øvelsen.