European Transport Safety Council (ETSC) har samlet inn tilgjengelige data fra de fleste europeiske land. April 2020 er sammenlignet med samme måned de tre foregående årene.

ETSC - Korona april 2020 - EU25-oversiktETSC - Korona april 2020 - EU25-oversikt

 

 

 

 

 

 

 

Ned 36 prosent

I april hadde de fleste land en rekke reiserestriksjoner og nedstengte samfunnsfunksjoner som en følge av korona-pandemien. I 19 av 25 land er det en nedgang. Denne måneden omkom 910 i trafikken mot 1.415 i snitt i samme måned de tre siste årene, som er en forbedring på 505 trafikkdrepte.

Dette er en nedgang på 36 prosent. Til sammenligning har dødstallene i EU gått ned 3 prosent mellom 2018 og 2019 og med 24 prosent over hele tiåret 2010-1019.  

Italia i topp

Den største reduksjonen kom i Italia (84 prosent), med Belgia, Spania, Frankrike og Hellas på plassene bak med nedgang på over 59 prosent.

Norge hadde 7 omkomne i april, som to færre enn snittet de siste tre årene. I april 2019 omkom 13 på norske veier, 8 i 2018 og 5 i 2017. Nedgangen på 19 prosent er godt under EU-nedgangen på 36 prosent.

Men ikke alle land klarte å få til en nedgang i korona-måneden april. Sverige, Danmark og Nederland hadde tilsvarende eller litt høyere dødstall i april-trafikken.

 

ETSC - Korona april 2020 - EU25-detaljerETSC - Korona april 2020 - EU25-detaljer