-Statens vegvesen har i samråd med Helsedirektoratet vedtatt en midlertidig forskrift om forlengelse av førerett for tungbilsjåfører (klasse C1,C1E,D1,D1E,D1,D1E,C,CE,D og DE) med vanlig gyldighet på førerretten. Disse personene kan derfor midlertidig kjøre i 6 måneder etter utløpsdato. Dette gjelder når føreretten utløper i perioden  1.januar til 30.september i år.

Det samme gjelder for de som har utrykningskompetanse som utløper i samme perioden,

Personer med yrkessjåførkompetanse som utløper i perioden 1.januar til og med 30.september i år  får på grunn av manglende mulighet for etterutdanning midlertidig forlengelse av kompetanse i 6 måneder etter utløpsdato. 

De som har ett års gyldighet på tunge klasser på grunn av manglende sikkerhetskurs på bane, og gyldigheten utløper i perioden 1. januar til og med 30. september i år, og personer som hadde gyldighet til 31. januar i år på grunn av manglende kurs i mørkekjøring, får heller ikke gjennomført disse kursene nå. Disse kan også kjøre i 6 måneder etter utløpsdato.

 Førerkortinnehavere over 80 år, med normal gyldighet på sitt førerkort, gis rett til å kjøre i 3 måneder etter utløpsdato. For denne gruppen gjelder dette når føreretten utløper i perioden 1. mars til og med 30. juni i år.  

Forskriften gjelder også for innehaver av førerkort fra andre EØS-land, når de har fast bopel i Norge.

-Dette gjelder bare for kjøring i Norge, og bare de som ikke har begrensninger på grunn av helsemessige utfordringer på sitt nåværende førerkort, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Trafikantavdelingen, Divisjon Trafikant og Kjøretøy i Statens vegvesen.

 Lenke til Lovdata:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-17-323