-Ja, det er køer knyttet til ferjesambandene og dette kan bli et økende problem nå som Norge åpner for utenlandske turister. Vi er særdeles opptatt av trafikksikkerhet og håper alle som ferdes på vegene i Norge viser hensyn, har tålmodighet og ikke snur i køene. Vi oppfordrer i tillegg alle til å holde seg oppdatert på smittevernreglene, sier fungerende avdelingsleder for Ferjeavdelingen i Statens vegvesen Victor Størdal.

Vurder alternative ruter

Det kan være flere alternative reiseruter til populære reisemål. For eksempel kan man reise til og fra Lofoten via Narvik, da med mindre trafikkerte ferjesamband som Drag-Kjøpsvik eller Bognes-Skarberget. Ferjene på sambandet Bodø-Moskenes-Værøy-Røst tar færre personer enn normalt på grunn av hensyn til helsemyndighetenes råd om smittevern. Alternative ruter kan dere finne på www.vegvesen.no/trafikk.

Reis morgen eller kveld

For de som ønsker å reise med ferje, kan man velge tidspunkter hvor det er mindre kø.

-Vi ser at køene først og fremst oppstår midt på dagen. Det er derfor en mulighet til å unngå de største køene tidlig eller sent på dagen, oppfordrer Størdal.

Det er i tillegg mulig å forhåndsbestille plass på noen av ferjene. Det gjøres direkte hos ferjeselskapet.

Allerede satt inn tiltak

Statens vegvesen har mulighet til å be ferjeselskapene sette inn ekstra kapasitet med tanke på ulike utfordringer på ferjesambandene. På enkelte samband viser det seg å være vanskelig å gjøre slike tiltak.

-Vi har i noen tilfeller mulighet til å bestille ekstra fartøy til ferjesamband, men det er få tilgjengelige fartøy. I tillegg må fartøyet passe til ferjesambandet, for eksempel krever enkelte områder lukkede ferjer på grunn av krevende farvann. Vi må også forholde oss til hviletidsbestemmelser for mannskap før vi øker kapasiteten, forklarer Størdal.

Vegvesenet jobber kontinuerlig med mulige løsninger og det er allerede satt inn noen tiltak.

Det er blant annet satt inn:
• Flere avganger lørdager på strekningen E39 Lavik-Oppedal frem til skolestart.
• Flere avganger lørdager på strekningen E39 Molde-Vestnes i tre uker fremover.

For mer informasjon kontakt:
Victor Størdal i Statens vegvesen, tlf.: 48867010