Når kan jeg sette på piggdekk?
1. november med unntak av Nordland, Troms og Finnmark hvor datoen er 16. oktober.

Når må jeg ta av piggdekk?
Fra og med første mandag etter 2. påskedag med unntak av Nordland, Troms og Finnmark hvor datoen er fra og med 1. mai.

Er det ufravikelig når jeg tar av eller setter på piggdekk?
Nei, skal du på fjellet eller et sted hvor forholdene gjør det nødvendig er det lov å sette på piggdekk både før og etter tidligere nevnte datoer.

Det er føreren som må vurdere om kjøretøyet har tilstrekkelig veggrep. Når det er glatt føre kan man oppnå dette ved å bruke vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende.