Brudd på mobilbruksforbudet vil medføre to prikker i førerkortet, alternativt fire prikker i prøveperioden. I dag gir brudd på forbudet 1 700 kroner i bot.

Det er forbudt å bruke håndholdt mobil når du kjører bil, men svært mange respekterer ikke påbudet. Tasting og lesing på mobilen innebærer høy risiko for ulykker, fordi sjåførens oppmerksomhet blir vesentlig redusert. Innføringen av prikkbelastning skal bidra til at flere lar mobilen ligge under kjøring.

Samferdselsdepartementet opplyser i en pressemelding at de vil følge utviklinga nøye, og både botens størrelse og antall prikker vil kunne justeres opp om det skulle vise seg å være nødvendig.

Informasjon om førerkort og prikkbelastning