Statens vegvesen, Nasjonale turistveger har med bidrag fra andre statlige aktører og gjennom samarbeid med lokale og regionale aktører utviklet Steilneset Minnested til et spennende besøksmål langs Nasjonal turistveg Varanger.

Steilneset er bygget til minne om ofrene for trolldomsprosessene i Finnmark på 1600-tallet.

Hekseforfølgelser begynte å spre seg i store deler av Europa ved slutten av 1500-tallet. Vardø er det sted i Norge der flest mennesker ble dømt for trolldom og brent på bål. Mellom 1600 og 1692 ble 135 personer i Finnmark anklaget for trolldomsutøvelse. 91 av disse ble dømt og henrettet.

Med trolldomsprosessene som utgangspunkt tok Finnmark fylkeskommune som en del av arbeidet med tusenårsstedet i 2000 initiativ til å reise et minnesmerke for å markere overgrepene. En komité med representanter fra Vardø kommune, Finnmark fylkeskommune, Varanger museum og Statens vegvesen ble nedsatt for å videreutvikle ideen. Resultatet er Steilneset Minnested, realisert gjennom den statlige satsingen på turistattraksjonen Nasjonale turistveger, der vegen i Varanger inngår som en av atten utvalgte strekninger i Norge.

Historien formidles gjennom utdrag av historiske kilder, samt kunst og arkitektur med internasjonalt format, i et unikt samarbeid mellom billedkunstneren Louise Bourgeois (1911-2010) og arkitekten Peter Zumthor.

Bourgeois´ bidrag består av en stol med fem gassflammer som speiles i syv ovale speil plassert i en sirkel rundt stolen. Kunstverket er plassert i et eget bygg av glass og stål utformet av arkitekt Peter Zumthor. Hans bidrag omfatter også en 125 meter lang bygning med ett lyssatt vindu for hvert av ofrene som ble henrettet i Finnmark. Minnestedet er lokalisert i nærheten av det antatte åstedet for henrettelsene.

Historikeren Liv Helene Willumsen gir gjennom sin forskning i historiske rettsprotokoller et innblikk i de 91 dømte og henrettedes skjebner. Hvert av ofrene har fått hver sin minneplakett ved siden av sitt vindu i minnehallen med navn, kort historikk og dommen.