Busser som hovedsakelig kjører i bysentrum er gjerne såkalte klasse 1 busser. Disse vil nå ikke ha lov til å kjøre fortere enn 70 km/t uavhengig av om fartsgrensen er høyere.

– Sikkerhetskravene til bybusser er mindre omfattende enn kravene til busser som kjører lengre strekninger, forklarer avdelingsdirektør Jon Molnes i Statens vegvesen. – De er ikke konstruert for å tåle kollisjon eller velt i høy fart.

Sikkerhet viktigst

Vedtaket gjelder all kjøring, uavhengig om bussen kjører i rute eller i posisjonskjøring.

– Vi er klar over at vedtaket kan føre til at enkelte busselskap blir nødt til å foreta endringer i driften, og at trafikanter i ytterste konsekvens kan oppleve nye rutetider, sier Molnes. – Vi mener likevel at sikkerheten både til sjåfør og passasjerer er viktig. Vi oppmuntrer også til økt bruk av klasse 2-busser på veger med høy fart. De har strengere krav til sikkerhet og kan kjøre over 70 km/t.

Fakta bussklasser:

  • Klasse 1: Såkalte bybusser som har flere stopp på korte strekninger. Mer enn 45 % av det totale passasjerantallet er registrert for ståplasser.
  • Klasse 2: Har opptil 45 % av det totale passasjerantallet registrert for ståplasser. Løyvemessig krav om setebelte.
  • Klasse 3: Turbusser. Ingen ståplasser. Krav om setebelte.