Navnene Biltilsynet og Bilsakkyndige benyttes ikke lenger på noen virksomhet i Statens vegvesen.

Bilsakkyndige

Bilsakkyndige ble opprettet fordi myndighetene innså behovet for å styrke bilkontroll og førerkvalitet, og for å bistå Politiet med etterforskning av trafikkulykker. Bilsakkyndige ble overført fra politimyndighetene til vegdirektøren i 1928.

Biltilsynet

Bilsakkyndige var opprinnelig organisert gjennom Vegdirektoratet, og ble lagt inn under Statens vegvesen i 1977 og samtidig omdøpt til Biltilsynet. 

I 1995 ble ansvaret for driften av vegnettet organisatorisk slått sammen med Biltilsynets tjenester og andre trafikkfunksjoner i en ny trafikkavdeling. Etter dette ble både ”Driftsavdelingen” og ”Biltilsynet” borte som betegnelser på enheter i Statens vegvesen. Utestasjonene fikk samtidig betegnelsen trafikkstasjoner.