Riksveiferjesambandene, med unntak av Moss-Horten, følger Riksregulativet for ferjetakster og AutoPASS-regulativet for ferjetakster. 

All billettering gjenopptatt

Som et tiltak for å hindre spredning av korona-smitte ble manuell billettering stanset. All billettering er nå gjenopptatt og skjer gjennom kjennemerkeregistrering eller brikkelesing der det ikke er fysisk kontakt mellom billettør og trafikant.

Oppdatering av takster

Takstene blir vanligvis oppdatert ved årsskiftet.

Statens vegvesen forvalter Riksregulativet for ferjetakster og AutoPASS-regulativet for ferjetakster på vegne av Samferdselsdepartementet.