Nasjonal transportplan legger opp til at sykkelandelen skal dobles de neste 10 årene. Det er positivt for folkehelsen, miljøet og fremkommeligheten, men det er en fare for at konfliktnivået og ulykkene øker i takt med sykkelbruken.

Målet for kampanjen er derfor å bygge kunnskap og øke forståelsen mellom bilister og syklister, for å forebygge konflikter og ulykker.

Blindsonen

Absurd aggresjon

Opplæringsfilmer

Reklamefilmer

Bakomfilm