Hovedtema for kampanjen i 2018 er samspillet mellom hverdagssyklister og bilister i byer og tettsteder. Både hverdagssyklister og bilister er altså i målgruppen, og budskapene er «bli sett når du sykler» eller «husk å se etter syklister». De alvorligste sykkelulykkene skjer nemlig fordi syklister blir oversett, selv om det er fullt dagslys, og ulykkene skjer oftest i bynære strøk.

Bakgrunn og mål for kampanjen

Nasjonal transportplan legger opp til økt sykkelbruk. Målet for kampanjen er derfor å bygge kunnskap og bedre forståelsen mellom bilister og syklister, for å forebygge konflikter og ulykker. Kampanjen ble første gang lansert i 2013, og skulle etter planen gå til og med 2017. Det er imidlertid vedtatt en videreføring.

Se kampanjefilm om blindsonen

Kampanjeskilt langs veien

Fra april til oktober har vi oppe om lag 350 kampanjeskilt over hele landet. TØI har testet skiltet, og det har god effekt på samspillet mellom syklister og bilister.Fra april til oktober har vi oppe om lag 350 kampanjeskilt over hele landet. TØI har testet skiltet, og det har god effekt på samspillet mellom syklister og bilister.

Evaluering

Evalueringen viser at mange har lagt merke til kampanjen. Budskapet oppfattes som relevant. Kampanjen har bidratt til en større ydmykhet og forståelse mellom syklister og bilister. Det er signifikante forbedringer både når det gjelder holdninger og atferd (Kilde IUM).