Asfaltering av riks- og fylkesveier skjer på våren. Av hensyn til trafikksikkerhet vil mye av asfalteringen skje på sen kveld og natt. 

Se fylkesvis oversikt over hvor det ble asfaltert i 2019 eller oversiktskart som viser riks- og fylkesveistrekningene i hele landet som ble asfaltert sesongen 2019 (ArcGIS.com)