Asfaltering av riksveier på våren. Av hensyn til trafikksikkerhet vil mye av asfalteringen foregå på sein kveld og natt. 

Se fylkesvis oversikt over hvor det blir asfaltert i 2020 eller oversiktskart som viser riksveistrekningene i hele landet som blir asfaltert sesongen 2020 (ArcGIS)