Nå starter sesongens asfaltering av riks- og fylkesveier. Av hensyn til trafikksikkerhet vil mye av asfalteringen skje på sen kveld og natt.

Oversiktskart som viser riks- og fylkesveistrekningene i hele landet som skal asfalteres sesongen 2019 (ArcGIS.com)