Du søker om midlertidig avkjørsel til riks- eller fylkesvei ved å fylle ut skjemaet Søknad om midlertidig avkjørsel fra riks- eller fylkesvei i forbindelse med arbeidsvarslingsplan (pdf) og sende det til veieier.

Adressene står oppgitt i søknaden.