Kameraene er satt opp for å gi de ansvarlige for driften av veinettet informasjon om det er nødvendig for eksempel å brøyte, salte eller strø veiene.

Oppdateringsfrekvens

Kameraene oppdateres med svært varierende frekvens. Noen oppdateres hver fjerde time, andre oppdateres hvert femte minutt. Dette har sammenheng med typen kamera og hvordan kommunikasjonen med kameraet er satt opp.

Enkelte av kameraene er satt opp slik at kameraet veksler mellom forskjellige retninger og veibaner. Enkelte av kameraene kan også styres av våre operatører, og bildet kan derfor skifte fra et bilde til neste.

Vedlikehold av kameraene

Mange av kameraene står på værharde steder, og fra tid til annen er kameraene av forskjellige årsaker ute av drift. Det kan komme av strømbrudd, kommunikasjonen med kameraet faller ut eller annen teknisk svikt. Det kan ta tid før servicemannskap finner feilen og får rettet den. Derfor kan det hende at et kamera er ute av drift i noen dager eller at det viser et gammelt bilde.

Oppgradering og flere kamera

I løpet av de neste årene vil værstasjonene bli oppgradert, og vi regner med å kunne få flere webkameraer. Vi publiserer fortløpende nye kamera på siden etter hvert som de blir tilgjengelige for oss.

Personvern

Webkameraene er satt opp for å gi brukerne et inntrykk av trafikale kjøreforhold som køsituasjon, vær og føreforhold. Kameraene skal ikke ta bilde av enkeltpersoner, og det skal ikke være mulig å identifisere personer eller registreringsnumrene til kjøretøy på bildene. Hvis det oppdages bilder som ikke tar nok hensyn til personvernet, ber vi om at det tas kontakt med oss på e-post webkamera@vegvesen.no.

Tilbakemeldinger

Har du tilbakemeldinger til tjenesten kan du sende en e-post til webkamera@vegvesen.no.