Belte i buss

Bruk av belte i buss holder deg på plass i setet, slik at du ikke er til fare for deg selv eller andre hvis det skulle skje en ulykke.

""
Filmen forteller historien om vår egen svart-belte-helt og reisen fra belteløs til svart belte.
Passasjerer som ikke bruker belte i buss, er en risiko for deg og meg. Du utsetter deg for stor fare, og i tillegg utgjør du en stor sikkerhetsrisiko for dine medpassasjerer.