Bilbeltet er livredder nummer én i trafikken. Beltet holder deg på plass i setet, slik at du ikke er til fare for deg selv eller andre.

Nesten alle bruker belte i personbil. Men når ulykken rammer, ser vi at andelen som ikke bruker belte eller som bruker det feil, fortsatt er altfor høy. 35 prosent av de som omkom i bil i 2021, brukte ikke bilbelte eller brukte det feil.

Slik bruker du beltet riktig

 • Beltet skal være festet tett inntil kroppen, og ikke være vridd.
 • Beltet skal ligge stramt nede på hoftene og alltid over skulderen.
 • Etter at bilbeltet er klikket på, er det lurt å stramme til.
 • Har du på deg en tykk jakke, bør du ta den av slik at du får festet beltet ordentlig.

Visste du at ...

Bruk av bilbelte reduserer risikoen for å bli drept eller skadd i en ulykke med om lag 60 prosent for bilførere og forsetepassasjerer.

En usikret person i baksetet er en stor fare for dem i forsetet.

Hvis du ikke bruker bilbelte i bil eller buss, kan politiet eller Statens vegvesen ilegge deg et gebyr på 1500 kroner.

Sjåføren har ansvar for at barn under 15 år er lovlig sikret. Sjåføren kan bli ilagt gebyr og to prikker i en kontroll hvis det er barn som ikke er sikret.

 • Å kollidere i 50 km/t uten bilbelte tilsvarer et fall på 10 meter.
 • Å kollidere i 70 km/t uten bilbelte tilsvarer et fall på 19 meter.
 • Å kollidere i 90 km/t uten bilbelte tilsvarer et fall på 32 meter.

Statens vegvesen gjør jevnlige målinger

Tall fra 2022 viser at

 • 98,2 prosent av førere og forsetepassasjerer bruker bilbelte i personbil. 
 • Beltebruken er noe lavere blant forsetepassasjerer (97,0 prosent) enn blant sjåfører (98,2 prosent).
 • Beltebruken er noe høyere i tettbygd strøk (98,2 prosent) enn utenfor tettbygd strøk (96,2 prosent).
 • 35 prosent av de som omkom i trafikken i 2021, brukte ikke belte eller var feilsikret.
 • 92,6 prosent av førere av tunge kjøretøy bruker bilbelte. Bussjåfører er ikke medregnet. 
 • 64 prosent av barn i alderen 1–3 år sitter bakovervendt.
 • 70 prosent av de som jevnlig tar buss med belte, oppgir at de i stor eller svært stor grad bruker det.