Og ingen hopper vel fra 10-meteren uten vann i bassenget?

Tar du stoltesten?

Hvis du står på en stol, slipper deg mot bakken og tar deg for, så tilsvarer det å kollidere i ca. 12-15 km/t uten bilbelte.