Å holde fartsgrensen kan en dag bli den viktigste arven du har gitt barna dine. Ved å skape oppmerksomhet om dette ønsker vi å få folk til å senke farten og redusere antall drepte og skadde i trafikken.

Visste du at

Unge gutter tror far har større aksept for fartsovertredelser enn mor?

  • 6 av 10 mener/tror far vil synes det er greit at de kjører 10-15 km/t over fartsgrensen i fartssoner 80 km/t eller mer. 
  • 4 av 10 mener/tror mor vil synes det er greit.

Litt fortere er mye farligere?

  • Når gjennomsnittsfarten øker med 5 prosent, øker risikoen for å bli drept med 25 prosent.
  • Dersom du kjører i 80 kilometer i timen og akkurat klarer å stoppe for en hindring, ville en fart på 90  gjort at du hadde truffet hindringen i hele 50 kilometer i timen