Fartskampanjen gikk over fire år, fra 2009 til 2012, i regi av Statens vegvesen og Politiet.

Det overordnede målet var å redusere antallet døde og hardt skadde i trafikken. Kampanjen forteller om farene ved litt for høy fart, og hva kroppen tåler i en frontkollisjon.