Samspill i trafikken

Bybildet er blitt mer komplekst og vi blir flere som går, sykler og tar buss. Alle må spille på lag for at vi skal unngå skadde og drepte i trafikken.