Det er viktig å være klar over at forhandlerne ikke er pålagt ansvar for at sykkelen er i forskriftsmessig stand ved salg.

Ulike sykkeltyper

Kjøretøygruppen «sykkel» omfatter tre forskjellige typer kjøretøy.

Vi har vanlig sykkel som drives frem med muskelkraft. Fremdriften kommer ved at man tråkker på pedalene eller bruker armene til å veive med.

Den andre gruppen er elsykkel, som kjennetegnes ved at muskelkraft sammen med en elektrisk motor sørger for fremdrift.

Til sist har vi små elektriske kjøretøy som er rene motoriserte kjøretøy innenfor en nærmere angitt størrelse- og hastighetsgrense.

Tekniske krav

Selv om alle de tre kjøretøygruppene er definert som sykkel, både ser de forskjellige ut og oppfører seg forskjellig ved bruk. Det er derfor litt ulike tekniske krav til kjøretøyene.

Les mer om tekniske krav til vanlig sykkel og elsykkel, og tekniske krav til små elektriske kjøretøy.