Askøypakken har tilsaman sju delprosjekt under byggjeleiing av Statens vegvesen.

  1. Fv. 563 Strømsnes–Hop. Total kostnad for heile delprosjektet er 301 mill. kr
  2. Fv. 562 Lavik–Haugland. Kostnad 650 mill. kr
  3. Fv. 562 Fromreide–Kjerrgarden x fv.222. Kostnad 214 mill. kr
  4. Fv. 562 Fauskanger sør. Kostnad 70 mill. kr
  5. Fv. 212 Lindhaugen–Slettebrekka. Kostnad 88 mill. kr
  6. Fv. 212 Slettebrekka–Hetlevik. Kostnad 277 mill. kr
  7. Fv. 213 Skiftesvik–Marikoven. Kostnad 143 mill. kr

Dessutan er det sett av 200 mill. kr til kollektivtrafikk-tiltak på Askøy og ei ramme på 220 mill. kr til «andre tiltak».