Narvik skal i 2030 ha et transportsystem som gjør det enkelt å velge miljøvennlige transportformer og som gjør sentrum til et attraktiv, trivelig og tilgjengelig sted å oppholde seg i og bosette seg i.

Bypakke Narvik er et samarbeidsprosjekt mellom Narvik kommune, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen.

Bypakken skal settes sammen av en rekke tiltak.

  • Biltrafikken i Kongens gate skal reduseres, og en ny tunnel gjennom sentrum er avgjørende for å få til dette.
  • Narvik sentrum skal bli attraktivt, trivelig og tilgjengelig.
  • Et godt og moderne busstilbud skal få langt flere av oss til å velge bussen. 
  • Sykkel- og gangveiene våre skal være så gode at langt flere vil gå eller sykle i Narvik.
  • Luften i Narvik skal bli renere, friskere og sunnere.