Prosjektets hovedmålsetting

Prosjektet er delt opp i 9 parseller. Kun én gjenstår.

De viktigste målsettingene med prosjektet er:

  • Økt trafikksikkerhet, spesielt en nedgang i de mange alvorlige møteulykkene. 
  • Økt fremkommelighet gjennom økt kapasitet. 
  • Miljøgevinst ved at tung- og gjennomfartstrafikken ledes utenom byer og tettsteder. Slik unngår en også at denne trafikken havner i konflikt med lokaltrafikken.

Eksisterende E18 vil inngå i lokalvegsystemet, men knyttes til nye E18. Total lengde er ca. 70 km.