Tilbudene varierte mellom 333 og 568 millioner kroner, eksklusiv merverdiavgift. Veidekke Entreprenør AS leverte det nest laveste tilbudet, som lå fem millioner over tilbudet fra Vistal/HAK Entreprenør, mens utenlandske entreprenører dominerte resten av lista.

- Vi er veldig glad for den store interessen og at vi har fått så mange som sju tilbud. Vi er også fornøyde med å ha fått tilbud som vi kan leve med innenfor budsjettrammen, sier prosjektleder Kaare Ramberg i Statens vegvesen.

Kontrakten omfatter både stålkonstruksjonen, vegtilknytning på begge sider av brua og arbeidet med å rive den gamle brua.

Statens vegvesen skal nå kvalitetssikre og kontrollregne på tilbudene, med sikte på å inngå kontrakt i oktober. Det er ventet at arbeidet med anleggsveger og peling for brufundament, kan starte på senhøsten.

Innkomne tilbud:

Tilbyders navn:

Tilbudssum,

ekskl. mva.:

 

Arbeidssfelleskap VISTAL / HAK Entreprenør AS

332 559 736,-

    

Veidekke Entreprenør AS

337 571 012,-

 

Sichuan Road & Bridge Group

568 151 203,89

 

Bladt Industries As

380 179 920,45

 

Arbeidsfellesskap Porr Infrastructure/LNS AS

378 995 000,-

 

Arbeidsfellesskap AF Gruppen/MT Højgaard

406 916 742,60

 

Arbeidsfellesskap TOTO Construction/KNAS

427 466 902,30

 

 

Om prosjektet  

Nye Tana bru skal være ferdig høsten 2019, og blir et landemerke i Finnmark.

Den nye brua blir den største i Øst-Finnmark, og får et spenn på 234 meter og et brutårn på 95 meter. I tillegg til selve brua skal en vegstrekning på 400 meter legges om, og det blir rundkjøring på begge sider. Det er lagt vekt på en arkitektonisk løsning som skal fungere i det særpregede landskapet ved Tanaelva og tilføre området ekstra opplevelsesverdi.

Det settes strenge krav til anleggsarbeidet for å beskytte elvemiljøet og Tanalaksen.