Nye E105 mellom Hesseng og Storskog åpnet fredag 29. september 2017.

Prosjektet er en del av oppgraderingen av hele vegen mellom Kirkenes og Murmansk.

E105 er en viktig grensekryssende korridor i Barentsregionen, og den norske delen av vegen er 10 kilometer. Prosjektet omfatter en 690 meter lang tunnel gjennom Trifonhøgda og 284 meter bru over Bøkfjorden.

Delstrekningen mellom Elvenes og Storskog ble ferdigstilt i 2013, mens arbeidet på strekningen mellom Hesseng og Bøkfjorden startet i 2014.

Brua over Bøkfjorden er en del av nye E105. Foto: Knut Opeide

Vei:
E105
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Sør-Varanger
Fylker:
Finnmark
Lengde:
9,5 kilometer
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogram 2014-2017
Totalkostnad:
831 millioner. 2017-kroner
Oppstart:
2011
Antatt åpnet:
September 2017

E105 med Bøkfjordbrua. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Edgar Olsen

Prosjektleder
Telefon:
E-post:

Sist oppdatert: