Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Nye E105 mellom Hesseng og Storskog åpnet fredag 29. september 2017.

Prosjektet er en del av oppgraderingen av hele vegen mellom Kirkenes og Murmansk.

E105 er en viktig grensekryssende korridor i Barentsregionen, og den norske delen av vegen er 10 kilometer. Prosjektet omfatter en 690 meter lang tunnel gjennom Trifonhøgda og 284 meter bru over Bøkfjorden.

Delstrekningen mellom Elvenes og Storskog ble ferdigstilt i 2013, mens arbeidet på strekningen mellom Hesseng og Bøkfjorden startet i 2014.

Brua over Bøkfjorden er en del av nye E105. Foto: Knut Opeide

Vei:
E105
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Sør-Varanger
Fylker:
Finnmark
Lengde:
9,5 kilometer
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogram 2014-2017
Totalkostnad:
831 millioner. 2017-kroner
Oppstart:
2011
Antatt åpnet:
September 2017

E105 med Bøkfjordbrua. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Kaare Ramberg

Prosjektleder
Telefon:
97 64 81 13
E-post:

Sist oppdatert: