Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Arbeidet med å finne de beste veglinjene for ny E134 mellom Gvammen i Hjartdal og Elgsjø i Notodden er i gang.

Tre fagmiljøer møttes til workshop i Skien på jakt etter gode veglinjer.
Tre fagmiljøer møttes til workshop i Skien på jakt etter gode veglinjer. Foto: Jørn Kirkegaard

Det ble markert med en workshop i Skien, der tre uavhengige fagmiljøer presenterte sine foreløpige resultater av linjesøk på strekningen ved bruk av verktøyet Trimble Quantum.

Oppstart kommunedelplan med KU

Multiconsult, Asplan Viak og Statens vegvesen hadde før arbeidsseminaret gjort sine linjesøk hver for seg. Nå møttes partene for å presentere sine resultater og arbeide i grupper for å finne veglinjer det er verdt å gå videre med.

kart Gvammen Elgsjø
Her ser vi noen av vegkorridorene mellom Gvammen (i vest) og Elgsjø (i øst) det skal jobbes videre med. Alle passerer Notodden nord for byen. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen har startet opp forberedelsene til arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen Gvammen-Elgsjø på E134. Overordnet målsetting med workshopen var å bearbeide grunnlaget fra disse arbeidsgruppene og skape et best mulig grunnlag for å foreslå et KVU-estimat og det videre arbeid med kommunedelplan med KU.

Godt grunnlag for videre arbeid

-Dette var både en god og lærerik måte å jobbe på, sier prosjektleder Trude Holter i en oppsummering etter møtet. Hun mener at starten på arbeidet har vært veldig bra, men understreker at den formelle planprosessen etter plan- og bygningsloven ikke kan starte før Samferdselsdepartementet har fastsatt et KVU-estimat. Når dette er på plass kan vi for alvor starte arbeidet med KU og kommunedelplan, og selv om starten har vært veldig bra er det mye arbeid som gjenstår før man nærmer seg de optimale veglinjene fra Gvammen til Elgsjø nord for Notodden by.

Kryssingen av Verdensarvområdet langs Tinnåa gjør framføringen av ny E134 nord for byen ekstra utfordrende. Men prosjektet tror likevel det er mulig å finne en løsning der disse og andre hensyn i arbeidet med konsekvensutredningen blir vektlagt i tilstrekkelig grad.

fem rundt et bord med kart
Prosjektleder Trude Holter f.h. og Arne Heggland i Statens vegvesen studer kart over Øst-Telemark sammen med Natalie Kornelia Borø (Multiconsult), Håkon Iversen (Cowi) og Lars Kastet (Asplan Viak). Foto: Jørn Kirkegaard

14 linjer skal bli færre

I arbeidsseminaret ble det presentert 14 mulige vegkorridorer det kan jobbes videre med. Statens vegvesen og Multiconsult foreslo fem alternativer hver, mens Asplan hadde fire forslag. Den andre hovedutfordringen i linjesøket, i tillegg til kryssing av Verdensarvområdet, er å finne linjer som kan korte ned strekningen mellom Gvammen og Elgsjø uten for mye bruk av tunnel. Dagens E134-trase er 42 kilometer.

Av de 14 korridorene som ble vurdert og rangert er lengste linje 42 kilometer mens den korteste er 38 kilometer.

Vegen videre

Nå skal vi først bearbeide de linjene vi sitter igjen med etter workshopen, og invitere kulturminnemyndighetene inkl. verdensarvkoordinatorer og riksantikvar til en prinsipiell drøfting av mulighetsrom og utfordringer knyttet til kryssing av verdensarvområdet. Deretter må vi sile videre slik at vi finner en korridor vi mener kan legges til grunn for Vegvesenets forslag til KVU-estimat. Håpet er å få på plass et godkjent KVU-estimat før sommeren 2023.

Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark