Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Onsdag 2. mars arrangerte Statens vegvesen informasjonsmøte om planarbeidet som pågår for ny E136 mellom Breivika og Lerstad i Ålesund.

Målet med møtet var å gi naboer, grunneiere og andre interessenter et bedre grunnlag for å kunne komme med innspill til reguleringsplanen som nå er ute på høring.

I møtet ga Statens vegvesen en orientering om Bypakke Ålesund, prosjektet E136 Breivika-Lerstad, reguleringsplanen og konsekvensene prosjektet får for naboer. Presentasjonen ble avsluttet med en orientering om grunnerverv.

Kontaktpersoner i Statens vegvesen

Ole Kristian Birkeland
Prosjekteder
Tlf. 909 68 712
E-post:

Rolf Arne Hamre
Planleggingsleder
Tlf. 909 22 459
E-post: rolf.hamre@vegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal