Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Planforslaget vart sendt til Rauma kommune for vidare behandling, og eventuelt vedtak Utval for plan og forvaltning om høyring og offentleg ettersyn.

Reguleringsplanforslaget består av planomtale, reguleringsføresegner, plankart, ROS-analyse, illustrasjonar og ei rekkje teikningar og fagrapportar.

Plandokumenta finner du på sida "Reguleringsplan".

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal