Planforslaget vart sendt til Rauma kommune for vidare behandling, og eventuelt vedtak Utval for plan og forvaltning om høyring og offentleg ettersyn.

Reguleringsplanforslaget består av planomtale, reguleringsføresegner, plankart, ROS-analyse, illustrasjonar og ei rekkje teikningar og fagrapportar.

Plandokumenta finner du på sida "Reguleringsplan".

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal