Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

Fra 26. juni til 8. august vil Statens vegvesen arbeide med å sikre stabiliteten av Drammensbanen ved Ramstadsletta. Arbeidet medfører støy i perioden.

Byggingen av ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta medfører anleggsarbeider som berører området ved jernbanelinjen ved Ramstadsletta. For å sikre stabiliteten av Drammensbanen er det nødvendig med til dels omfattende tiltak. Dette skjer i perioden 26. juni – 8.august 2021, og arbeidene medfører støy i perioden.

– Vi har forståelse for at dette kan oppleves negativt for naboene til anlegget, og vi skulle gjerne unngått støyende anleggsarbeider i ferietiden. Men dessverre er det slik at vi kun kan gjennomføre disse anleggsarbeidene når det ikke går tog på sporene. BaneNOR stenger deler av Drammensbanen i seks uker i sommer, og vi må derfor gjennomføre arbeidene i denne perioden, forteller byggeleder Katinka Wingerei Stenstad.

Skal sikre Drammensbanen

Arbeidene ved Ramstadsletta innebærer blant annet at det skal bores rørspunt (stålrør) ned i fjellet på en 200 meter lang strekning langs jernbanesporene. Det skal også monteres en seks meter høy sikringsskjerm oppå rørspunten samt bjelker og stag i selve spunten.

Hensikten med arbeidet er å sikre stabiliteten av Drammensbanen i det området som om noen år vil bli vestre tunnelportal for Høviktunnelen. For å være sikker på å bli ferdig før det igjen settes tog på sporene, vil arbeidene pågå hele døgnet sju dager i uken. Det støyende arbeidet (pigging, spunting og boring) vil i hovedsak være begrenset til mellom 07–23 på hverdager og 08–18 lørdag og søndag, med opphold under søndagsgudstjenesten. Det meste av arbeidene skal gjennomføres inne på anleggsområdet til E18 Lysaker–Ramstadsletta, som ligger vest for Høvik stasjon, mellom Drammensbanen og E18.

Gir muligheter for alternativ overnatting

Det er sendt ut varsel til naboene i området. Byggeleder Stenstad lover også at Vegvesenet vil tilby alternativ overnatting for naboer som har særskilte behov.
- De kan kontakte Statens vegvesen for avtale om slik overnatting. Dette tilbudet gjelder også naboer som arbeider om natten og som derfor har behov for å sove på dagtid, sier hun.

Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken