10,6 kilometer ny europaveg er nå under bygging. Strekningen skal åpnes for trafikk høsten 2026.

E39 fra  Stormyra til Staurset er den siste parsellen på E39-prosjektet mellom Betna og Stormyra. Anleggsarbeidet på den siste parsellen kom i gang i juni i år og byggetiden er beregnet til å være drøyt to år.   

— Vi er glade for endelig å være i gang med siste delparsell på E39 mellom Betna og Stormyra, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Odd Helge Innerdal.

Skilt som viser at E39 Stormyra-Staurset er under bygging og skal stå ferdig høsten 2026.
E39 Stormyra-Staurset er under bygging og skal stå ferdig høsten 2026. Foto: Statens vegvesen

Første parsell på ny E39mellom Betna og Stormyra startet bygging i 2020, og når strekningen mellom Stormyra og Staurset står ferdig om drøyt to år det bygget totalt 28 kilometer ny europaveg mellom Betna og Stormyra. Den nye vegen gir reduksjon i reisetid på syv minutter, og kjørelengden reduseres med fem kilometer sammenlignet med dagens E39.


Slik vil anleggsarbeidene vil merkes av trafikantene

Kontrakt med entreprenøren Bertelsen & Garpestad AS ble signert i april i år. Anleggsarbeidet vil etter hvert påvirke E39-trafikken og beboere mellom Vinjeøra og Staurset. Det blir mye arbeid på og langs vegen, og dagens E39 stenges i korte perioder ved sprengning. Skilting med informasjon til trafikantene vil etter hvert komme opp. På Nabovarsling.no - E39 K3 Stormyra - Staurset kan man melde seg opp til varsel for sprenging.

Bilde fra Barhals mot Vinjeøra, viser oppstarten med avdekking og boring av fjell.
Bilde fra Barhals mot Vinjeøra, viser oppstarten med avdekking og boring av fjell. Foto: Berthelsen & Garpestad AS

Bygger delvis i samme trase som dagens E39

Omtrent halve strekningen ligger i samme trase som dagens veg. Ny veg legges utenom tettstedet Vinjeøra, og reduserer gjennomgangstrafikken. Det skal bygges et nytt kanalisert vegkryss mot fylkesveg 680 i retning Kyrksæterøra og Aure, et T-kryss på Barhals og tilhørende avkjørsler, sideveger og landbruksveger.

Om lag halve den 10 kilometer lange strekningen mellom Stormyra og Staurset vil få fartsgrense 90 km/t. I tillegg til vegbyggingen skal det bygges syv betongkonstruksjoner. Det er satt krav om at minimum 20 prosent av gravemaskintimene og minimum 30 prosent av massetransportstimene skal utføres med nullutslipp.

Kontaktperson:

Odd Helge Innerdal
Prosjektleder i Statens vegvesen 
Tlf. 47 38 199

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag