Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vann på avveier og overbelastning av skråning utløste skredet i Heim kommune fredag 2. september.

Mandag presenterte den eksterne ekspertgruppa rapporten som slår fast at arbeidet med ny E39 utløste skredet. Den eksterne ekspertgruppa ble utpekt av Statens vegvesen, blant annet for å identifisere årsak.   

Bilde av skredområdet sett ovenfra
Skredet ble mest sannsynlig utløst av en kombinasjon av vann på avveie og overbelastning av skråning. Foto: Bertelsen & Garpestad

– Her har ekspertgruppa gjort et godt og grundig arbeid. Funnene i rapporten er også i trå med Statens vegvesen sine egne vurderinger, sier Ove Nesje, prosjektdirektør i Statens vegvesen.

Rapporten konkluderer med at skredet mest sannsynlig utløses av en kombinasjon av vann på avveie og overbelastning av skråningen som følge av oppranking av jordmasser. Jordmassene ble flyttet som en del av arbeidet med å etablere fot for veifyllingen.

Læringspunkt og konkrete tiltak

Ekspertgruppa vil komme med en egen rapport med forslag til lærings- og forbedringspunkter før påske i 2023, men anbefaler noen umiddelbare konkrete tiltak:

  • Gjennomføre en risikoanalyse
  • Ha et særskilt fokus på å unngå vann på avveie
  • Påse at både midlertidige og permanente tiltak kun utføres på bakgrunn av planlagte og prosjekterte løsninger.
  • Tett oppfølging der det systematisk verifiseres at forholdene er som forutsatt og at tiltakene fungerer som tiltenkt.

Vi tar disse tiltakene på alvor. De fleste har allerede blitt innført, sier Nesje.

Ekspertgruppa ledes av administrerende direktør for NGI (Norges Geotekniske Institutt), Lars Andresen. Han har med seg Anders Beitnes, Johan Arnt Vatnan, Arnstein Watn og Ingrid Havnen (NVE). 

Kontakter

Ove Nesje

Prosjektdirektør, Statens vegvesen
Telefon:
97 16 23 55
E-post:
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag