Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen legger i samarbeid med Tromsø kommune et forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn i perioden 12.01.2022 til 23.02.2022.

Formålet med planen er å sikre plangrunnlag for etablering av reinovergang, forlengelse og utbedring av eksisterende skredvoll, samt sikre tilgang på steinmasser i det gamle steinbruddet i Mellomdalen og til slutt istandsetting av uttaksområdet.

Planforslaget og merknadsfrist

Plandokumentene finner du på siden "Reguleringsplan".

Vi ber om å få tilsendt eventuelle merknader til reguleringsplanen skriftlig innen 23.02.2022 til:

  • eller til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Merkes med 21/191632

Som en erstatning for folkemøte legges det ut en digital presentasjon av prosjektet
tirsdag 8. februar på prosjektets nettside. Dette på grunn av Covid-19-situasjonen.

Kontakt

Ved spørsmål kan planleggingsleder Kathrine Hanssen kontaktes på e-post:

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen blir
utarbeidet etter § 12-3 og 3-7.

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark