Fem tilbydere kjempet om oppdraget, og valget falt på NCC. Kontrakten har en verdi på vel 183 millioner kroner. Dette er det første prosjektet som skal bidra til en utbedret og ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Når Rogfast er ferdig bygd, vil reisetiden mellom Stavanger og Bergen bli redusert med 40 minutter. Det vil samtidig legge til rette for et utvidet bo- og arbeidsmarked i regionen, noe som styrker viktige næringsklynger.

Tunnel til transport av masser

Tunnelen som skal bygges, er en sidetunnel (tverrslagstunnel) som blir to kilometer lang. Tunnelen skal benyttes til transport av masser under bygging av hovedløpene. Når Rogfast åpner, blir tverrslagstunnelen bli benyttet som ventilasjonssjakt.

Byggetid på ett år

Kontrakten er en ett år lang totalentreprisekontrakt. Det betyr at entreprenøren har ansvaret for prosjektering. Kontrakten utgjør bare vel en prosent av totalkostnaden for Rogfast, og hele prosjektet er planlagt å være ferdigstilt i løpet av åtte år.