Prosjektet MetroBuss skal bidra til at målsetningen om nullvekst i biltrafikken i Trondheim skal kunne gjennomføres i henhold til Bymiljøavtalen signert desember 2016. Med dette menes at veksten i persontransporten skal tas med kollektiv, sykling og gåing. Konsept MetroBussen skal sammen med satsing på annen kollektivtrafikk, sykling og gåing bidra til å nå målet om nullvekst.

Tiltakene i MetroBuss portefølje skal bidra til å sikre god fremkommelighet for buss og passasjerer.

Det skal utarbeides reguleringsplaner og gjennomføres medvirkning som sikrer at infrastruktur ved stasjoner, strekninger og knute- og omstigningspunkter skal være på plass innen august 2019.

Reguleringsplaner til:

 1. Kolstadvegen, Bjørndalsbrua–Bjørndalstoppen (Varsel om planstart, frist var 23. februar 2018
 2. Kolstadvegen, Vestre Rosten–Ytre Ringvei (Varsel om planstart, frist var 16. mars 2018)
 3. Dragvoll, Jonsvannsveien (Varsel om planstart, frist var 23. januar 2018)
 4. Østre Rosten, John Aaes veg-Tonstad (Reguleringsplan til sluttbehandling 14. august 2018)
 5. Ringvålvegen (Reguleringsplan ble vedtatt 31. mai 2018)
 6. Munkvoll gård (Reguleringsplan ble vedtatt 31. mai 2018)
 7. Heimdal knutepunkt (Reguleringsplan ble vedtatt 21. juni 2018)
 8. Tonstad omstigningspunkt (Reguleringsplan til sluttbehandling, 14. august 2018)
 9. Gildheim (Reguleringsplan til sluttbehandling, 26. juni 2018)
 10. Johan Falkbergetsveg (Varsel om planstart, frist var 23. februar 2018)
 11. Heimdalsvegen–Ringvålvegen, kryssutvidelse (Reguleringsplan til høring, frist var 7. september 2018)

For mer informasjon om prosjektet vises det til "Metrobuss: Slik blir busstilbudet i 2019" på sidene til miljopakken.no.

I tillegg kan du lese om gateprosjekt som skal utføres i forbindelse med Metrobuss, deriblant Elgseter gate, her.