Med om lag 5000 kjøretøy som gjennomsnittelig trafikkerer tunnelen gir dette en ulykkesfrekvens på 0,048 ulykker pr million kjøretøykilometer, noe som vurderes til å være omtrent halvparten av normal ulykkesfrekvens for underjøiske tunneler. Alvorlighetsgraden har imidlertid vært høy. 

Det har vært:
- 2 ulykker som har resultert i dødsfall
- 8 ble lettere skadd
- 4 påkjøringer bakfra
- 2 utforkjøringsulykker (i tunnelvegg)
- 1 møteulykke

Hendelser uten personskader er ikke omfattet av tallene over.
De siste tre årene (2014 -2016) har tunnelen har vært stengt 527 ganger som følge av uforutsette hendelser som motorstopp, løse gjenstander i vegbanen og havarier av ulike årsaker.

Branner i perioden 2011 - 2017 (mai)

DatoHendelse
29. mars 2011Brann i vogntog
23. juni 2011Brann i vogntog
28. august 2012Brann i lastebil (hydraulikkolje i mellomaksel)
21. september 2013Brann i personbil
17. desember 214Brann i personbil
07. januar 2015Brann i lastebil
09. november 2015Brann i lastebil i portal (utenfor tunnelen)
25. februar 2016Branntilløp i personbil
Juni 2016Antent eksosgass i lastebil - kjørte ut selv
05. mai 2017Brann i vogntog

Røykutvikling i perioden 2011-2017 (juni)

DatoHendelse
06.februar 2011Røykutvikling i personbil
15. desember 2012Røykutvikling i personbil
19. juni 2015Røykutvikling fra girkasse i lastebil
04. februar 2016Røykutvikling i personbil

Stenginger i perioden 2013 - 2017 (mai)

ÅrAntallLengde (akk. timer)
2013 134 399
2014 160 328
2015 185 479
2016 182 394
2017 (mai) 77 260

Kostnader

Ut over brannene har det i liten grad vært kostnader knyttet til reparasjoner. Hendelsesforløpet er som oftest at en bil får problemer, bilberging rekvireres og tunnelen gjenåpnes.

Reparasjon av tunnelen etter storbrannen 23.6.2011 kostet 6,5 millioner kroner. Vi brukte om lag 60 millioner kroner på nye tiltak i tunnelen – herunder evakueringsrom.

Kostnadene i forbindelse med reparasjon etter brannen fredag 5. mai 2017 ligger noe høyere, både av hensyn til inflasjon, men også fordi skadeomfanget var større. 

Tiltak gjennomført etter brannen 23. juni 2011 

 • Evakueringsrom er etablert  med ca. 250 meters mellomrom, 25 i alt 
 • Innkjøringssonene er skiltet ned til 40 km/t og det anlagt fartshumper
 • Fartsgrensen er 70 km/t inne i tunnelen 
 • Gjennomsnittsmåling med fotoboks i begge retninger
 • Fartsskiltene i tunnelen er variable, slik at fartsgrensen kan justeres ned ved hendelser
 • Det er innført forbikjøring forbudt for tunge kjøretøy i tunnelens midtre felt.
 • «Snu og kjør ut» - skilt er etablert ved hver snunisje med 1500 meters mellomrom. Disse kan aktiveres fra Vegtrafikksentralen ved behov
 • Forbedret kameraovervåkning som gir Vegtrafikksentralen bedre oversikt, også ved stor røykutvikling
 • «Low gear»- skilting som automatisk aktiviseres av høge kjøretøy
 • Det er etablert rumlefelt i tunnelen, og «Low gear» er merket opp i vegbanen flere steder
 • Led-lys som blir aktivisert ved hendelser for å lede folk ut eller til nærmeste evakueringsrom

Når du kjører i tunneler er det lurt å sette på radioen, slik at du kan motta viktige meldinger fra Vegtrafikksentralen (VTS), som overvåker alle tunneler og vegtrafikken forøvrig.  Les mer om trygg ferdsel i tunnel i Trucker's  Guide  2012-2013,  presentert av Donna Diesel.